Rouwbericht Rita Willems

Beste leden, 
 

Met droefheid melden we jullie het heengaan van ons trouwe lid Rita Willems, overleden te Leuven op 18 augustus 2019. Samen met haar echtgenoot Freddy Tuerlinckx mochten we haar verwelkomen op heel wat zoektochten door onze club ingericht. 

Langs deze weg willen we Freddy, haar kinderen, kleinkinderen, familie en hechte vriendenkring ons medeleven betuigen en veel sterkte toewensen. 


Het ROS bestuur 
 

Contact   Sitemap   Privacyverklaring  

© ZVRB ZOEKTOCHTVERENIGING ROS BEIAARD