Verbeteringen

 
Toelichting
In de zaal ‘Jan Provoost 2’ zien we op het doek met de staande Sint Niklaas bij de geknielde man en de middeleeuwse houten kraan slechts twee zeilschepen (maak dus geen zeilschepen van kleine roeibootjes of vage figuren in de achtergrond). 
  

21ste 'Toeren Tussen Torens' (O.-L.-V.-Waver)

Periode verlengd
Op dit moment leven wij in een lockdown die om en bij de zes weken (!!) duurt – zes weken dus dat het inschrijvingslokaal van onze periodezoektocht T.T.T. gesloten is en zal zijn.

Daarom hebben wij als organisatoren beslist om de looptijd van deze zoektocht met een gelijkaardige duur (= zes weken) te verlengen, beginnende te tellen vanaf het vooziene einde van de lockdown.

Wij verwachten jullie antwoordbladen dus ten laatste op dinsdag 02 februari 2021 en als schiftingsgetal zullen wij de lottotrekking van woensdag 03 februari 2021 in ogenschouw nemen.

De juiste plaats en datum van de prijsuitreiking zullen wij jullie later bekend maken, afhankelijk natuurlijk van de omstandigheden.
Vraag 29
Ondanks grondige controle(s) en het meermaals lezen en overlopen van het routeblad, is er toch nog een fout in geslopen en meer bepaald voor VRAAG  29.

Volgens ons reglement verlangt een in het enkelvoud gestelde vraag ook maar een enkelvoudig antwoord en blijkbaar zijn er voor deze vraag 29 TWEE antwoorden die in aanmerking komen. Als jullie één van die beide antwoorden noteren, dan is dat voor ons in orde.  Als jullie die beide antwoorden noteren, dan zal dat zeker NIET als een foutief antwoord aanzien worden.
 

ROS Eindejaarszoektocht (Grembergen - Kastel)

Reglement
In de laatste zin van het reglement: "strict" vervangen door "strikt".
Wegopdracht 21
Vervang "Ripipiberg" door "Ripipiaberg".
Vraag 21
In geen geval het privaat eigendom of de toegang tot een woning betreden voor het oplossen van de vraag ! De gegevens zijn duidelijk te lezen vanop de openbare weg.
 
Vraag 9
Vraag 29 van de Zomerzoektocht (NIET fotozoektocht) vervalt – gegevens verdwenen.
Parcours
Ingevolge werken op het kruispunt van de Katelijnestraat met de Wijngaardstraat (wegopdracht 44) dient volgende wijziging in het parcours te worden opgenomen:

  • Na de vraag 31 (zomerzoektocht) keren we op onze stappen terug tot aan de Walstraat, welke we links inslaan. Vervolgens wandelen we verder tot aan het  Walplein, waar we terug links afslaan. Vervolgens rechtdoor tot we aan het einde, waar we in de Wijngaardstraat komen. Hier kunnen we nu naar links gaan tot aan het kruispunt met de Katelijnestraat, waar de werken gaande zijn. Vanaf daar volgen we terug het parcours verder volgen richting wegopdracht 45.
Formulieren
Het toeristisch bureau ‘In en Uit’ op het Zand is sedert 4 november gesloten en dit zeker tot en met 13 december. Hier kunnen voorlopig dus ook geen deelnameformulieren bekomen worden.
 

ROS Eindejaarszoektocht (Grembergen - Kastel)

Reglement
In de laatste zin van het reglement: "strict" vervangen door "strikt".
Wegopdracht 21
Vervang "Ripipiberg" door "Ripipiaberg".
Vraag 21
In geen geval het privaat eigendom of de toegang tot een woning betreden voor het oplossen van de vraag ! De gegevens zijn duidelijk te lezen vanop de openbare weg.
 

6de Vrededaalzoektocht (Puurs-Sint-Amands)

Foto 20 vervalt
Het bordje waarop foto 20 van de 6de Vrededaal-zoektocht te vinden was, is verdwenen. Hierdoor vervalt fotovraag 20.
 
Foto 14 vervalt
Het bordje met de nodige gegevens om vraag 14 op te lossen werd door de eigenaar reeds op de eerste dag van de zoektocht verwijderd. Derhalve moet die vraag niet meer beantwoord worden.
 
Vraag 1c
Graag een vraagteken achteraan bij vraag 1c : "VOGELS”?
 
Vraag 5
Deze vraag VERVALT wegens het verdwijnen van de zoekgegevens. 
  
 

Contact   Sitemap   Privacyverklaring  

© ZVRB ZOEKTOCHTVERENIGING ROS BEIAARD